บัวพื้นกระเบื้อง

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
บัวพื้นกระเบื้อง 100 มม.พร้อมยูอลูมิเนียม ด้านบนขนาด 10×10 มม. ตามแบบติดตั้งแบบเสมอผิวผนัง