ปูนทรายปรับระดับ คืออะไร

ปูนทรายปรับระดับ คือ คอนกรีตที่อยู่ระหว่างพื้นโครงสร้าง ค.ส.ล. และวัสดุปูพื้น หรือ คอนกรีตทับหน้าบนพื้นค.ส.ล. ทั่วไป 

หน้าที่ของปูนทรายปรับระดับ : เพื่อปรับระดับให้ได้แนวระนาบ หรือให้มีความลาดเอียงเพื่อระบายน้ำตามแบบ  และรวมถึงคอนกรีตทับหน้าบนพื้นส่วนที่เทหล่อลดระดับไว้ก่อน และจะต้องเทคอนกรีตทับหน้าเสริมเพื่อปรับระดับพื้นที่แต่ละส่วนให้ได้ระดับตามกำหนดในแบบสถาปัตยกรรม

ส่วนผสมของปูนทรายปรับระดับ / คอนกรีตทับหน้า (Topping Concrete) มี 2 แบบ ขึ้นอยู่กับความหนา

แบบแรก
ปูนซิเมนต์ 1 ส่วน : ทราย 3 ส่วน หรือ 1:3 กรณีความสูงของพื้นที่ที่ต้องการปรับระดับมีความสูงไม่เกิน 5 ซม.

แบบที่สอง
ปูนซิเมนต์ 1 ส่วน : ทราย 1 ส่วน : หิน 1 ส่วน หรือ 1:1:2 กรณีความสูงของพื้นที่ที่ต้องการปรับระดับมีความสูง 5 ซม. ขึ้นไป และต้องเสริมเหล็กเส้นกลม SR24 dia 6 มม. ระยะ 0.30 ม. # ป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีตทับหน้า

โดยสรุปคือ ปูนทรายปรับระดับ ถือเป็นอย่างเดียวกันกับคอนกรีตทับหน้า จะเรียกอย่างไรก็ได้ แต่ที่สำคัญคือ ต้องรู้ว่าใช้ที่ความหนาเท่าไหร่ จึงจะเลือกส่วนผสมได้ถูกต้องนั่นเอง