ผนังกรุหินอ่อน

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน เตรียมผิวสำหรับ งานกรุหิน ติดตั้งระบบเปียกกรุหินอ่อน รุ่น….. ของ….. เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใสของ….. ติดตั้งหินด้วยกาวซีเมนต์