ผนังทำสีเท็กเจอร์ (Texture Coating)

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ เตรียมผิวปูนฉาบบาง Skimcoat สำหรับสีพ่นเท็กเจอร์ (สำหรับภายนอก)สีเท็กเจอร์เนื้อทรายสังเคราะห์ ชนิดคริลิค ทับหน้าด้วยสีน้ำอรีลิค ผลิตภัณฑ์ของ ……..