ฝ้าเพดานยิปซั่ม ทาสี

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. กรุบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบทาสีน้ำอะคริลิค ของ…… แบบด้าน สี….. หรือเทียบเท่า
ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น กรุบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิค ของ…… แบบด้าน สี….. หรือเทียบเท่า