ฝ้าเพดานไม้ระเเนง

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ฝ้าเพดานไม้ระเเนง (ลาดเอียงตามหลังคา) กรุบนโครงเหล็กขนาด 1″x1″ฝ้าไม้เนื้อเเข็งขนาด 1/2″x2″ (สีระบุภายหลัง) ปูเว้นร่อง 3-5 มม. ภายในติดตั้งมุ้งกันแมลง