พื้นคอนกรีตขัดหยาบ

การทำผิวขัดหยาบ คือ การขัดแต่งผิวหน้าขณะที่คอนกรีตยังหมาดๆ ด้วยเกรียงไม้จนทั่วพื้นผิว แล้วใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดเม็ดทรายออกจากผิวหน้าให้เรียบร้อย

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
พื้น ค.ส.ล เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับผิวขัดหยาบ