หลืบไฟซ่อน ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
หลืบไฟซ่อน ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น กรุบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ ขนาด 150×150 มม.ทาสีน้ำอะคริลิค ของ….. สี….. แบบด้าน หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)