Stay Cool- ฉนวนใยแก้ว

File CAD การติดตั้งฉนวนใยแก้ว Stay Cool ตราช้าง ของ SCG ที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่ผู้ออกแบบ และสำหรับ Folder นี้ ไม่ได้มีเแค่ File CAD เท่านั้น ยังประกอบด้วย File PDF การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และ 2D Mapping สำหรับไปทำภาพ 3มิติอีกด้วย นับว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับการทำงาน

Categories CAD

ปูนทรายปรับระดับ คืออะไร

ปูนทรายปรับระดับ คือ คอนกรีตที่อยู่ระหว่างพื้นโครงสร้าง ค.ส.ล. และวัสดุปูพื้น หรือ คอนกรีตทับหน้าบนพื้นค.ส.ล. ทั่วไป  หน้าที่ของปูนทรายปรับระดับ : เพื่อปรับระดับให้ได้แนวระนาบ หรือให้มีความลาดเอียงเพื่อระบายน้ำตามแบบ  และรวมถึงคอนกรีตทับหน้าบนพื้นส่วนที่เทหล่อลดระดับไว้ก่อน และจะต้องเทคอนกรีตทับหน้าเสริมเพื่อปรับระดับพื้นที่แต่ละส่วนให้ได้ระดับตามกำหนดในแบบสถาปัตยกรรม ส่วนผสมของปูนทรายปรับระดับ / คอนกรีตทับหน้า (Topping Concrete) มี 2 แบบ ขึ้นอยู่กับความหนา แบบแรกปูนซิเมนต์ 1 ส่วน : ทราย 3 ส่วน หรือ 1:3 กรณีความสูงของพื้นที่ที่ต้องการปรับระดับมีความสูงไม่เกิน 5 ซม. แบบที่สองปูนซิเมนต์ 1 ส่วน : ทราย 1 ส่วน : หิน 1 ส่วน หรือ 1:1:2 กรณีความสูงของพื้นที่ที่ต้องการปรับระดับมีความสูง 5 ซม. ขึ้นไป และต้องเสริมเหล็กเส้นกลม SR24 dia 6 มม. … Read more

พื้นคอนกรีตขัดหยาบ

การทำผิวขัดหยาบ คือ การขัดแต่งผิวหน้าขณะที่คอนกรีตยังหมาดๆ ด้วยเกรียงไม้จนทั่วพื้นผิว แล้วใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดเม็ดทรายออกจากผิวหน้าให้เรียบร้อย วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL พื้น ค.ส.ล เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับ ผิวขัดหยาบ

AICA

Brand Name AICA Contact Person ธนิกานต์ (เอ้) – Phone No. 097-174-9241