หลังคากระเบื้องคอนกรีต

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL หลังคากระเบื้องคอนกรีต ติดตั้งบนโครงสร้างเหล็กขนาด 2″x2″ ระยะห่างแป 32-34 ซม. หลังคาซีแพคโมเนีย ของ…. สี…..

ฝ้าเพดานไม้ระเเนง

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL ฝ้าเพดานไม้ระเเนง (ลาดเอียงตามหลังคา) กรุบนโครงเหล็กขนาด 1″x1″ ฝ้าไม้เนื้อเเข็งขนาด 1/2″x2″ (สีระบุภายหลัง) ปูเว้นร่อง 3-5 มม. ภายในติดตั้งมุ้งกันแมลง

หลังคาโพลีคาร์บอเนตแผ่นตัน (Solid Polycarbonate Sheet)

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL ชุดหลังคา Solid Polycarbonate Sheet ของ….. ติดตั้งบนชุดโครงอลูมิเนียม ตามมาตรฐานผู้ผลิต แผ่น Solid Polycarbonate Sheet หนา 3 มม. ชนิดโปร่งแสง สี…..

หลังคาคอนกรีต

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL หลังคา ค.ส.ล. เตรียมปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม ทำระบบกันซึมมชนิดทา ประเภทอคริลิกพอลิเมอร์ เสริมด้วยตาข่ายไฟเบอร์ 1 มม. ใต้ท้องหลังคาพ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา 2″

หลังคาชิงเกิล (Asphalt Shingle Roof)

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL หลังคา Asphalt Shingle ตั้งติดโครงสร้างเหล็ก หลังคา Asphalt Shingle รุ่น Double Layer (สีระบุภายหลัง) ใต้ท้องหลังคาพ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา 2″

บัวผนังทำผิวขัดมัน

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL บัวผนังทำผิวขัดมัน ขนาด 50-100 มม. เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใสของ….. หรือเทียบเท่า

บัวพื้นกระเบื้อง

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL บัวพื้นกระเบื้อง 100 มม.พร้อมยูอลูมิเนียม ด้านบนขนาด 10×10 มม. ตามแบบ ติดตั้งแบบเสมอผิวผนัง

บัวพื้นโพลียูรีเทน (บัวสำเร็จรูป)

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL บัวพื้นโพลียูรีเทน ของ….. รุ่น….. ขนาด….. ทำสีพ่น ของ….. สี….. (ติดตั้งแบบเสมอผิวผนัง) บัวพื้นโพลียูรีเทน ของ….. รุ่น….. ขนาด….. ทำสีพ่น ของ….. สี….. (ติดตั้งแบบลอย)

ฝ้าเพดานไม้เทียม

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL ฝ้าเพดานไม้เทียม กรุบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 ม. ฝ้าเพดานไม้เทียม ของ….. รุ่น….. หรือเทียบเท่า

ฝ้า ค.ส.ล ฉาบแต่งผิวเรียบ สกิมโค้ท เคลือบผิว

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL ฝ้าเพดานท้องพื้น ค.ส.ล ฉาบแต่งผิวเรียบ ทำผิวฉาบบาง Skimcoat ของ….. (ภายนอก) เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใสของ….. หรือเทียบเท่า