หลังคากระเบื้องคอนกรีต

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL หลังคากระเบื้องคอนกรีต ติดตั้งบนโครงสร้างเหล็กขนาด 2″x2″ ระยะห่างแป 32-34 ซม. หลังคาซีแพคโมเนีย ของ…. สี…..

หลังคาโพลีคาร์บอเนตแผ่นตัน (Solid Polycarbonate Sheet)

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL ชุดหลังคา Solid Polycarbonate Sheet ของ….. ติดตั้งบนชุดโครงอลูมิเนียม ตามมาตรฐานผู้ผลิต แผ่น Solid Polycarbonate Sheet หนา 3 มม. ชนิดโปร่งแสง สี…..

หลังคาคอนกรีต

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL หลังคา ค.ส.ล. เตรียมปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม ทำระบบกันซึมมชนิดทา ประเภทอคริลิกพอลิเมอร์ เสริมด้วยตาข่ายไฟเบอร์ 1 มม. ใต้ท้องหลังคาพ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา 2″

หลังคาชิงเกิล (Asphalt Shingle Roof)

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL หลังคา Asphalt Shingle ตั้งติดโครงสร้างเหล็ก หลังคา Asphalt Shingle รุ่น Double Layer (สีระบุภายหลัง) ใต้ท้องหลังคาพ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา 2″