รายการวัสดุ วัสดุฝ้า

Ceiling Material

รายการวัสดุฝ้า

No.วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIALSpec
1ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. กรุบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบทาสีน้ำอะคริลิค TOA Shield 1 แบบด้าน หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)
2หลืบม่าน แผ่นไม้อัด หนา 10 มม. ฉาบแต่งผิวเรียบ กรุบนโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง สำหรับรับชุดม่าน ขนาด 250x150 มม.ทำสีพ่นอุตสาหกรรม TOA GLIPTON แบบด้าน หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)
3หลืบม่าน แผ่นไม้อัด หนา 10มม. ฉาบแต่งผิวเรียบ กรุบนโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง สำหรับชุดม่านม้วน ขนาด 150x150 มม.ทำสีพ่นอุตสาหกรรม TOA GLIPTON แบบด้าน หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)
4หลืบไฟซ่อน ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น กรุบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ ขนาด 150x150 มม.ทาสีน้ำอะคริลิค TOA Shield 1 แบบด้าน หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)
5ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น กรุบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบทาสีน้ำอะคริลิค TOA Shield 1 แบบด้าน หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)
6ฝ้าเพดานท้องพื้น ค.ส.ล ฉาบแต่งผิวเรียบทำผิวฉาบบาง Skimcoat เสือเดคอร์ สี GY01 (ภายนอก) เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใสของ SKK Micron Guard S หรือเทียบเท่า
7ฝ้าเพดานไม้เทียม กรุบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 ม.ฝ้าเพดานไม้เทียม MAXIS WOOD รุ่น QB-002 สี TEAK หรือเทียบเท่า
8ฝ้าเพดานไม้เทียม กรุบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 ม.ฝ้าเพดานไม้เทียม MAXIS WOOD รุ่น QB-006 สี TEAK หรือเทียบเท่า