กระบวนการจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง

  1. Sale มานำเสนอ Product
  2. นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์เข้าระบบ QR CODE
  3. จัดหมวดหมู่ตามระบบ CSI Master Format

Leave a Comment