รายการวัสดุ วัสดุบัวพื้น-บัวผนัง

Cornice – Skirting

รายการวัสดุบัวพื้น – บัวผนัง

No.วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIALSpec
1บัวพื้น Polydec รุ่นPM352 ขนาด15x100 มม.ทำสีพ่น สีระบุภายหลัง (ติดตั้งแบบเสมอผิวผนัง)
2บัวพื้น Polydec รุ่นPM352 ขนาด15x100 มม.ทำสีพ่น สีระบุภายหลัง (ติดตั้งแบบลอย)
3บัวพื้นกระเบื้อง 100 มม.พร้อมยูอลูมิเนียม ด้านบนขนาด 10x10 มม. ตามแบบติดตั้งแบบเสมอผิวผนัง
4บัวผนัง ฝัง L ฉากอลูมิเนียม N/A บัวติดตั้งแบบเสมอผิวผนัง
5บัวผนังทำผิวขัดมัน ขนาด 50-100 มม.เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใสของ SKK Micron Guard S หรือเทียบเท่า