Private Online Materials Room

ปกติสถาปนิกนั้นต้องใช้ข้อมูลวัสดุก่อสร้างเพื่อประกอบการออกแบบอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และตัวอย่างวัสดุก่อสร้างไว้กับตัว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน การจัดเก็บอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญ

สำหรับสำนักงานออกแบบที่มีพื้นที่สามารถทำเป็น ห้องวัสดุได้ คงไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ แต่สำหรับสถาปนิก Freelance ทั้งหลาย คงไม่สามารถจัดเก็บตัวอย่างวัสดุได้มากนัก การมีระบบจัดเก็บจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อที่จะบริหารการใช้สอยพื้นที่อย่างคุ้มค่ากับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ThaiConstructionProduct.com ขอนำเสนอแนวทางในการจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง แบบไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย โดยใช้เพียง Google Sheet และ มือถือ Smart Phone เท่านั้น