QR Code ใน ThaiConstructionProduct.com มีไว้เพื่ออะไร

QR Code ถูกสร้างขึ้นให้กับแคตตาล๊อกทุกเล่ม และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลห้องวัสดุ และเชื่อมโยงไปถึง Digital Data อื่นๆ เช่น E Catalog หรือ CAD File เป็นต้น

TAG ที่นำไปติดให้กับแคตตาล๊อก และ ตัวอย่างวัสดุ
บน Tag จะมีข้อมูลดังนี้
1.QR Code
2.ชื่อ Brand ผลิตภัณฑ์ หรือ ชื่อ แคตตาล๊อก
3.ชื่อ Web ของเรา เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของ QR Code
4.วันที่ ลงทะเบียน QR Code
หลังจาก เข้าใจแล้วว่า QR Code ในเวบของเรา มีไว้เพื่ออะไร
ศึกษาวิธีใช้งานระบบที่นี่ >> Private Online Materials Room
Leave a Comment