บัวผนังทำผิวขัดมัน

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
บัวผนังทำผิวขัดมัน ขนาด 50-100 มม.เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใสของ….. หรือเทียบเท่า