บัวพื้นโพลียูรีเทน (บัวสำเร็จรูป)

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
บัวพื้นโพลียูรีเทน ของ….. รุ่น….. ขนาด…..ทำสีพ่น ของ….. สี….. (ติดตั้งแบบเสมอผิวผนัง)
บัวพื้นโพลียูรีเทน ของ….. รุ่น….. ขนาด…..ทำสีพ่น ของ….. สี….. (ติดตั้งแบบลอย)