ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบเรียบ ทาสี

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (สำหรับภายใน)ทาสีน้ำอะคริลิค ของ ….. รุ่น ….. สำหรับภายใน หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)