ผนังก่ออิฐมอญ สกิมโค้ท ทาสี เคลือบผิว

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (สำหรับภายนอก)ทำผิวฉาบบาง Skimcoat (ภายนอก) ทาสีน้ำอะคริลิค ของ ….. รุ่น ….. แบบกึ่งเงากึ่งด้านสำหรับภายนอก หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง) เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใส ของ…..