ผนังก่ออิฐมอญ สกิมโค้ท ทาสี

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (สำหรับภายใน)ทำผิวฉาบบาง Skimcoat (ภายใน) ทาสีน้ำอะคริลิค ของ ….. รุ่น ….. แบบกึ่งเงากึ่งด้านสำหรับภายใน หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)