ฝ้าเพดานไม้เทียม

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ฝ้าเพดานไม้เทียม กรุบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 ม.ฝ้าเพดานไม้เทียม ของ….. รุ่น….. หรือเทียบเท่า