พื้นกระเบื้อง Glazed Porcelain Tile

กระเบื้อง Glazed Porcelain Tile คือ กระเบื้องเกลซพอร์ซเลน หรือ กระเบื้องเคลือบผิวหน้า
คุณสมบัติ – ผิวกระเบื้องกับเนื้อกระเบื้องจะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน หากมีการกระเทาะถึงเนื้อกระเบื้อง จะเห็นชัดเจนว่าสีแตกต่างกัน มีเนื้อแน่นละเอียด ความแข็งแกร่งสูง รับแรงได้มาก ทนต่อการขูดขีดได้ดี และอัตราการดูดซึมน้ำต่ำมาก การปูควรเว้นร่อง 3-5 มม. เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกระเบื้องแบบไม่ตัดขอบ (โดยปกติกระเบื้องที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยการเผา เมื่อนำออกมาแล้วตัวกระเบื้องจะมีการขยายตัวเล็กน้อย)

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
พื้น ค.ส.ล. เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับ (สำหรับงานปูกระเบื้องภายนอก) ปูกระเบื้อง Glazed Porcelain Tile (รุ่นและสีระบุภายหลัง) ปูเว้นร่อง 3-5 มม. พร้อมยาแนวสีเหมือนกระเบื้อง
พื้น ค.ส.ล. เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับ พร้อมน้ำยากันซึม (สำหรับงานห้องน้ำ)ปูกระเบื้อง Glazed Porcelain Tile (รุ่นและสีระบุภายหลัง) ปูเว้นร่อง 3-5 มม. พร้อมยาแนวสีเหมือนกระเบื้อง

จากตารางด้านบน จะเห็นว่า ความแตกต่างของทั้ง 2 ตัว คือ ที่วัสดุพื้นฐาน จะมีการระบุให้ผสมน้ำยากันซึม เนื่องจากบริเวณที่ใช้งานอยู่ในห้องน้ำ มีโอกาสเกิดการรั่วซึมไปด้านล่างมากกว่า เป็นการระบุให้มีคุณสมบัติของวัสดุพื้นเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับวัสดุพื้นผิวแต่อย่างใด

ดังนั้น การเขียนรายการวัสดุที่ดี ควรจะเขียนทั้ง วัสดุพื้นฐาน และวัสดุพื้นผิว เนื่องจากคุณสมบัติบางอย่าง ไม่สามารถกำหนดรายละเอียดในวัสดุพื้นผิวได้นั่นเอง