พื้นคอนกรีตขัดเรียบ

การทำผิวขัดเรียบ คือ การขัดแต่งผิวหน้าขณะที่คอนกรีตยังหมาดๆ ด้วยเกรียงเหล็กจนทั่วพื้นผิว โดยการขัดเรียบ จะต่างจากขัดมันคือ ไม่ต้องโรยผงปูนซีเมนต์ก่อนทำการขัด

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
พื้น ค.ส.ล เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับผิวขัดเรียบ