พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

คอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamped Concrete) คือ การใช้แม่พิมพ์ พิมพ์ลายลงผิวหน้าคอนกรีต สามารถทำ Pattern ได้หลากหลาย ขึ้นกับแม่พิมพ์ เหมาะกับงานภายนอกอาคาร

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
พื้น ค.ส.ล เตรียมผิวขัดหยาบคอนกรีตพิมพ์ลายหนา 5 ซม. (Stamp Concrete) (ลายและสีระบุภายหลัง)