หลังคาคอนกรีต

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
หลังคา ค.ส.ล. เตรียมปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึมทำระบบกันซึมมชนิดทา ประเภทอคริลิกพอลิเมอร์ เสริมด้วยตาข่ายไฟเบอร์ 1 มม. ใต้ท้องหลังคาพ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา 2″