หลังคาชิงเกิล (Asphalt Shingle Roof)

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
หลังคา Asphalt Shingle ตั้งติดโครงสร้างเหล็กหลังคา Asphalt Shingle รุ่น Double Layer (สีระบุภายหลัง) ใต้ท้องหลังคาพ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา 2″