หลังคาโพลีคาร์บอเนตแผ่นตัน (Solid Polycarbonate Sheet)

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ชุดหลังคา Solid Polycarbonate Sheet ของ….. ติดตั้งบนชุดโครงอลูมิเนียม ตามมาตรฐานผู้ผลิตแผ่น Solid Polycarbonate Sheet หนา 3 มม. ชนิดโปร่งแสง สี…..