หลืบม่านไม้อัดทำสีพ่นอุตสาหกรรม

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
หลืบม่าน แผ่นไม้อัด หนา 10 มม. ฉาบแต่งผิวเรียบ กรุบนโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง สำหรับรับชุดม่าน ขนาด 250×150 มม.ทำสีพ่นอุตสาหกรรม ของ….. แบบด้าน หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)