บัวผนังทำผิวขัดมัน

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL บัวผนังทำผิวขัดมัน ขนาด 50-100 มม. เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใสของ….. หรือเทียบเท่า

บัวพื้นกระเบื้อง

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL บัวพื้นกระเบื้อง 100 มม.พร้อมยูอลูมิเนียม ด้านบนขนาด 10×10 มม. ตามแบบ ติดตั้งแบบเสมอผิวผนัง

บัวพื้นโพลียูรีเทน (บัวสำเร็จรูป)

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL บัวพื้นโพลียูรีเทน ของ….. รุ่น….. ขนาด….. ทำสีพ่น ของ….. สี….. (ติดตั้งแบบเสมอผิวผนัง) บัวพื้นโพลียูรีเทน ของ….. รุ่น….. ขนาด….. ทำสีพ่น ของ….. สี….. (ติดตั้งแบบลอย)