ผนังกรุกระเบื้อง Glazed Porcelain Tile

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน เตรียมผิวสำหรับงานกรุกระเบื้องห้องน้ำ กรุกระเบื้อง Glazed Porcelain Tile (รุ่น…. ยี่ห้อ…..) ปูเว้นร่อง 3-5 มม. พร้อมยาแนวสีเหมือนกระเบื้อง

ผนังกรุกระเบื้อง Homogeneous Tile

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน เตรียมผิวสำหรับงานกรุกระเบื้องห้องน้ำ กรุกระเบื้อง Homogeneous Tile (รุ่น…. ยี่ห้อ…..) ปูเว้นร่อง 1-2 มม. พร้อมยาแนวสีเหมือนกระเบื้อง

ผนังทำสีเท็กเจอร์ (Texture Coating)

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ เตรียมผิวปูนฉาบบาง Skimcoat สำหรับสีพ่นเท็กเจอร์ (สำหรับภายนอก) สีเท็กเจอร์เนื้อทรายสังเคราะห์ ชนิดคริลิค ทับหน้าด้วยสีน้ำอรีลิค ผลิตภัณฑ์ของ ……..

ผนังกรุหินอ่อน

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน เตรียมผิวสำหรับ งานกรุหิน ติดตั้งระบบเปียก กรุหินอ่อน รุ่น….. ของ….. เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใสของ….. ติดตั้งหินด้วยกาวซีเมนต์

ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบเรียบ ทาสี

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (สำหรับภายใน) ทาสีน้ำอะคริลิค ของ ….. รุ่น ….. สำหรับภายใน หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)

ผนังก่ออิฐมอญ สกิมโค้ท ทาสี

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (สำหรับภายใน) ทำผิวฉาบบาง Skimcoat (ภายใน) ทาสีน้ำอะคริลิค ของ ….. รุ่น ….. แบบกึ่งเงากึ่งด้านสำหรับภายใน หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)

ผนังก่ออิฐมอญ สกิมโค้ท ทาสี เคลือบผิว

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (สำหรับภายนอก) ทำผิวฉาบบาง Skimcoat (ภายนอก) ทาสีน้ำอะคริลิค ของ ….. รุ่น ….. แบบกึ่งเงากึ่งด้านสำหรับภายนอก หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง) เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใส ของ…..