ฝ้าเพดานไม้ระเเนง

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL ฝ้าเพดานไม้ระเเนง (ลาดเอียงตามหลังคา) กรุบนโครงเหล็กขนาด 1″x1″ ฝ้าไม้เนื้อเเข็งขนาด 1/2″x2″ (สีระบุภายหลัง) ปูเว้นร่อง 3-5 มม. ภายในติดตั้งมุ้งกันแมลง

ฝ้าเพดานไม้เทียม

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL ฝ้าเพดานไม้เทียม กรุบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 ม. ฝ้าเพดานไม้เทียม ของ….. รุ่น….. หรือเทียบเท่า

ฝ้า ค.ส.ล ฉาบแต่งผิวเรียบ สกิมโค้ท เคลือบผิว

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL ฝ้าเพดานท้องพื้น ค.ส.ล ฉาบแต่งผิวเรียบ ทำผิวฉาบบาง Skimcoat ของ….. (ภายนอก) เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใสของ….. หรือเทียบเท่า

หลืบไฟซ่อน ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL หลืบไฟซ่อน ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น กรุบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ ขนาด 150×150 มม. ทาสีน้ำอะคริลิค ของ….. สี….. แบบด้าน หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)

หลืบม่านไม้อัดทำสีพ่นอุตสาหกรรม

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL หลืบม่าน แผ่นไม้อัด หนา 10 มม. ฉาบแต่งผิวเรียบ กรุบนโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง สำหรับรับชุดม่าน ขนาด 250×150 มม. ทำสีพ่นอุตสาหกรรม ของ….. แบบด้าน หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)

ฝ้าเพดานยิปซั่ม ทาสี

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. กรุบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิค ของ…… แบบด้าน สี….. หรือเทียบเท่า ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น กรุบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิค ของ…… แบบด้าน สี….. หรือเทียบเท่า