ปูนทรายปรับระดับ คืออะไร

ปูนทรายปรับระดับ คือ คอนกรีตที่อยู่ระหว่างพื้นโครงสร้าง ค.ส.ล. และวัสดุปูพื้น หรือ คอนกรีตทับหน้าบนพื้นค.ส.ล. ทั่วไป  หน้าที่ของปูนทรายปรับระดับ : เพื่อปรับระดับให้ได้แนวระนาบ หรือให้มีความลาดเอียงเพื่อระบายน้ำตามแบบ  และรวมถึงคอนกรีตทับหน้าบนพื้นส่วนที่เทหล่อลดระดับไว้ก่อน และจะต้องเทคอนกรีตทับหน้าเสริมเพื่อปรับระดับพื้นที่แต่ละส่วนให้ได้ระดับตามกำหนดในแบบสถาปัตยกรรม ส่วนผสมของปูนทรายปรับระดับ / คอนกรีตทับหน้า (Topping Concrete) มี 2 แบบ ขึ้นอยู่กับความหนา แบบแรกปูนซิเมนต์ 1 ส่วน : ทราย 3 ส่วน หรือ 1:3 กรณีความสูงของพื้นที่ที่ต้องการปรับระดับมีความสูงไม่เกิน 5 ซม. แบบที่สองปูนซิเมนต์ 1 ส่วน : ทราย 1 ส่วน : หิน 1 ส่วน หรือ 1:1:2 กรณีความสูงของพื้นที่ที่ต้องการปรับระดับมีความสูง 5 ซม. ขึ้นไป และต้องเสริมเหล็กเส้นกลม SR24 dia 6 มม. … Read more

พื้นคอนกรีตขัดหยาบ

การทำผิวขัดหยาบ คือ การขัดแต่งผิวหน้าขณะที่คอนกรีตยังหมาดๆ ด้วยเกรียงไม้จนทั่วพื้นผิว แล้วใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดเม็ดทรายออกจากผิวหน้าให้เรียบร้อย วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL พื้น ค.ส.ล เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับ ผิวขัดหยาบ

พื้นปูหญ้าเทียม

หญ้าเทียม (artificial turf หรือ synthetic turf) คือ เส้นใยสังเคราะห์ที่นำมาทำให้ดูเหมือนหญ้าธรรมชาติ การเตรียมผิวก่อนปูหญ้าเทียม ต้องคำนึงถึงการระบายน้ำที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ด้วย วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL พื้น ค.ส.ล. เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน ปูหญ้าเทียม รุ่น….. ของ……

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

คอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamped Concrete) คือ การใช้แม่พิมพ์ พิมพ์ลายลงผิวหน้าคอนกรีต สามารถทำ Pattern ได้หลากหลาย ขึ้นกับแม่พิมพ์ เหมาะกับงานภายนอกอาคาร วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL พื้น ค.ส.ล เตรียมผิวขัดหยาบ คอนกรีตพิมพ์ลายหนา 5 ซม. (Stamp Concrete) (ลายและสีระบุภายหลัง)

พื้นไม้เทียม WPC

ไม้เทียม หรือ ไม้สังเคราะห์ คือ วัสดุทดแทนไม้ ที่มีส่วนผสมของไม้จริงอยู่ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ผงไม้ หรือชิ้นไม้ขนาดเล็ก เส้นใย นำไปผสมร่วมกับวัสดุอื่นๆ ไม้เทียม WPC ประกอบด้วยผงไม้ผสมกับพลาสติก เรียกว่า WPC (Wood Plastic Composite) ซึ่งมีทั้งแบบกลวง และแบบตัน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อนำมาทำพื้น คือไม้เทียมต้องมีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงขูดขีดได้ดี ถ้าใช้ภายนอกต้องทนแดด ทนฝน อีกด้วย วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL พื้น ค.ส.ล. เตรียมปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน ปูพื้นไม้เทียม WPC ขนาด 1″x 6″ รุ่น….. สี…..ของ…. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

พื้นปูกระเบื้องยาง

กระเบื้องยาง หรือ กระเบื้องไวนิล (Luxury Vinyl Tile) วัสดุหลักคือ PVCคุณสมบัติ – แข็งแรง ไม่ยืดหด ทนต่อความชื้น และปลวกไม่ขึ้นเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของไม้ประเภทผลิตภัณฑ์ : มี 3 ประเภทคือ แบบม้วน แบบแผ่นธรรมดา และแบบแผ่นระบบ Click Lockการติดตั้ง : มี 2 ระบบ คือ ทากาว และระบบ Click Lock ขึ้นอยู่กับประเภทกระเบื้องไวนิลปูพื้น ที่เลือกมาใช้แบบม้วน ติดตั้งระบบทากาวแบบแผ่นธรรมดา ติดตั้งระบบทากาวแบบแผ่นระบบ Click Lock ติดตั้งระบบ Click Lock เท่านั้น แต่ไม่ว่าจะติดตั้งแบบใด สิ่งสำคัญคือการเตรียมผิวก่อนติดตั้ง พื้นต้องได้ระดับ ไม่เป็นคลื่น ซึ่งการเตรียมผิวแบบขัดมัน จะสามารถควบคุมคุณภาพในการปูกระเบื้องยางได้ดีที่สุด ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ ความหนาของตัวกระเบื้องยาง ควรระบุลงไปในรายการวัสดุ เนื่องจากมีผลต่อการเตรียมค่าระดับ ของทั้งพื้นโครงสร้าง ค.ส.ล. และ ผิวปูนทรายที่ปรับระดับ … Read more

พื้นกระเบื้อง Glazed Porcelain Tile

กระเบื้อง Glazed Porcelain Tile คือ กระเบื้องเกลซพอร์ซเลน หรือ กระเบื้องเคลือบผิวหน้า คุณสมบัติ – ผิวกระเบื้องกับเนื้อกระเบื้องจะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน หากมีการกระเทาะถึงเนื้อกระเบื้อง จะเห็นชัดเจนว่าสีแตกต่างกัน มีเนื้อแน่นละเอียด ความแข็งแกร่งสูง รับแรงได้มาก ทนต่อการขูดขีดได้ดี และอัตราการดูดซึมน้ำต่ำมาก การปูควรเว้นร่อง 3-5 มม. เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกระเบื้องแบบไม่ตัดขอบ (โดยปกติกระเบื้องที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยการเผา เมื่อนำออกมาแล้วตัวกระเบื้องจะมีการขยายตัวเล็กน้อย) วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL พื้น ค.ส.ล. เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับ (สำหรับงานปูกระเบื้องภายนอก) ปูกระเบื้อง Glazed Porcelain Tile (รุ่นและสีระบุภายหลัง) ปูเว้นร่อง 3-5 มม. พร้อมยาแนวสีเหมือนกระเบื้อง พื้น ค.ส.ล. เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับ พร้อมน้ำยากันซึม (สำหรับงานห้องน้ำ) ปูกระเบื้อง Glazed Porcelain Tile (รุ่นและสีระบุภายหลัง) … Read more

พื้นกระเบื้อง Homogeneous Tile / Fullbody

กระเบื้อง Homogeneous Tile คือ กระเบื้องพอร์ซเลนชนิดหนึ่งที่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น คุณสมบัติ – ผิวกระเบื้องกับเนื้อกระเบื้องจะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด มีเนื้อแน่นละเอียด ความแข็งแกร่งสูง รับแรงได้มาก ทนต่อการขูดขีดได้ดี และอัตราการดูดซึมน้ำต่ำมาก สามารถปูได้ชิด 1-2 มม. เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกระเบื้องแบบตัดขอบ (โดยปกติกระเบื้องที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยการเผา เมื่อนำออกมาแล้วตัวกระเบื้องจะมีการขยายตัว ทำให้ขอบไม่เรียบตรง เมื่อนำไปตัดขอบให้ได้ขนาดที่ต้องการก็จะเรียกว่า “กระเบื้องตัดขอบ”) วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL พื้น ค.ส.ล. เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับ (สำหรับงานปูกระเบื้องภายนอก) ปูกระเบื้อง Homogeneous Tile (รุ่นและสีระบุภายหลัง) ปูเว้นร่อง 1-2 มม. พร้อมยาแนวสีเหมือนกระเบื้อง” พื้น ค.ส.ล. เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับ พร้อมน้ำยากันซึม (สำหรับงานห้องน้ำ) ปูกระเบื้อง Homogeneous Tile (รุ่นและสีระบุภายหลัง) ปูเว้นร่อง 1-2 มม. พร้อมยาแนวสีเหมือนกระเบื้อง” จากตารางด้านบน … Read more

พื้นกรวดล้าง

การทำผิวกรวดล้าง คือ การตกแต่งผิวหน้าด้วยก้อนกรวดขนาดเล็ก ซึ่งจะดูเป็นธรรมชาติ โดยสิ่งสำคัญที่ผู้ออกแบบควรระบุก็คือ ขนาดและสี ของก้อนกรวด รวมถึง Pattern ของพื้น ที่ควรแบ่งให้สวยงามและสามารถลดรอยแตกอันเนื่องจากการทำพื้นกรวดล้างผืนใหญ่จนเกินไป (โดยทั่วไปไม่ควรมีขนาดพื้นที่เกิน 4 ม. x 4 ม.) ที่สำคัญ ผู้ออกแบบควรระบุใน specification ว่า ให้ผู้รับเหมาทำการเสนอตัวอย่างกรวดล้างให้ผู้ออกแบบพิจารณา ก่อนลงมือก่อสร้าง เพื่อควบคุมให้รูปลักษณ์เป็นไปตามต้องการมากที่สุด วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL พื้น ค.ส.ล เตรียมผิวแบบขัดหยาบ ทำผิวกรวดล้างเม็ดเล็ก (ขนาด……… สี……….)เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใส

พื้นคอนกรีตขัดมัน

การทำผิวขัดมัน คือ การขัดแต่งผิวหน้าคอนกรีตด้วยการโรยผงปูนซิเมนต์ แล้วขัดผิวมันให้เรียบร้อย การขัดมีหลายวิธี สำหรับพื้นที่เล็กๆก็จะใช้แรงงานช่างในการขัด แต่สำหรับงานพื้นที่ใหญ่ๆมักจะใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย เช่น เครื่องขัดมันคอปเตอร์ เป็นต้น วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIAL วัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL พื้น ค.ส.ล เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับ ผิวขัดมัน