แนะนำการใช้งาน ThaiConstructionProduct.com

ThaiConstructionProduct.comคือระบบจัดเก็บ E-Catalog วัสดุก่อสร้าง โดยใช้ระบบการค้นหาเป็นหลัก เน้นการใช้งานแบบ Online การใช้งานระบบจัดเก็บแคตตาล๊อก และตัวอย่างวัสดุ ของเราถูกออกแบบเพื่อให้ Designer เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกจากทุกที่ ทุกเวลา บนมือถือ หรือ Computer ของตัวเอง แต่จำเป็นที่ท่านจะต้องใช้เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลบางส่วน เพื่อนำไปใช้เป็นห้องวัสดุออนไลน์ส่วนตัว ของท่านเอง โดยเราจะแนะนำเครื่องมือฟรี ที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย มาใช้บริหารจัดการข้อมูล ดังนี้ 1. Private Online Materials Room by Google Sheet <<< คลิกเพื่อดูวิธีทำ2. Private Online Materials Room by Google Data Studio (กำลังจัดทำ) ดูตัวอย่างที่นี่ หมายเหตุ : ควรทำความเข้าใจกับ QR Code ของเราเสียก่อน ว่าใช้งานอย่างไรQR Code ใน ThaiConstructionProduct.com มีไว้เพื่ออะไร

QR Code ใน ThaiConstructionProduct.com มีไว้เพื่ออะไร

QR Code ถูกสร้างขึ้นให้กับแคตตาล๊อกทุกเล่ม และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลห้องวัสดุ และเชื่อมโยงไปถึง Digital Data อื่นๆ เช่น E Catalog หรือ CAD File เป็นต้น บน Tag จะมีข้อมูลดังนี้ 1.QR Code2.ชื่อ Brand ผลิตภัณฑ์ หรือ ชื่อ แคตตาล๊อก3.ชื่อ Web ของเรา เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของ QR Code4.วันที่ ลงทะเบียน QR Code หลังจาก เข้าใจแล้วว่า QR Code ในเวบของเรา มีไว้เพื่ออะไร ศึกษาวิธีใช้งานระบบที่นี่ >> Private Online Materials Room