รายการวัสดุ วัสดุพื้น

Floor Material

รายการวัสดุพื้น

No.วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIALSpec
F-1.1พื้น ค.ส.ล เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับผิวขัดเรียบ03 35 00 ข้อ 3.2
F-1.2พื้น ค.ส.ล เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับผิวขัดมัน03 35 00 ข้อ 3.1
F-2พื้น ค.ส.ล เตรียมผิวแบบขัดหยาบทำผิวกรวดล้างเม็ดเล็ก (ขนาดและสีระบุภายหลัง) (ตรวจสอบตามแบบ) เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใสของ SKK Micron Guard S หรือเทียบเท่า09 66 43 งานพื้นกรวดล้าง
F-3.1พื้น ค.ส.ล. เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับปูกระเบื้อง Homogeneous Tile (รุ่นและสีระบุภายหลัง) ปูเว้นร่อง 1-2 มม. พร้อมยาแนวสีเหมือนกระเบื้อง09 30 00 งานกระเบื้อง
F-3.2พื้น ค.ส.ล. เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับปูกระเบื้อง Glazed Porcelain Tile (รุ่นและสีระบุภายหลัง) ปูเว้นร่อง 3-5 มม. พร้อมยาแนวสีเหมือนกระเบื้อง09 30 00 งานกระเบื้อง
F-3.3พื้น ค.ส.ล. เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับ พร้อมน้ำยากันซึม (สำหรับงานห้องน้ำ)ปูกระเบื้อง Glazed Porcelain Tile (รุ่นและสีระบุภายหลัง) ปูเว้นร่อง 3-5 มม. พร้อมยาแนวสีเหมือนกระเบื้อง09 30 00 งานกระเบื้อง
F-4พื้น ค.ส.ล. เตรียมปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน (สำหรับงานปูกระเบื้องยาง)ปูกระเบื้องยาง (รุ่นและสีระบุภายหลัง)09 65 19.23 งานกระเบื้องยาง
F-5พื้น ค.ส.ล. เตรียมผิวขัดหยาบ (สำหรับงานหินขัด)ทำผิวหินขัด Terrazzo (ลายและสีระบุภายหลัง)09 66 00 งานพื้นหินขัด
F-6พื้น ค.ส.ล. เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน ปูพื้นไม้เทียม ขนาด 1"x 6" MAXIDECK รุ่น RECYCOEX สี TEAK ของ MaxisWood หรือเทียบเท่า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต 06 15 00.1 งานพื้นระเบียงไม้เทียม
F-7พื้น ค.ส.ล เตรียมผิวขัดหยาบ (สำหรับงานถนน)คอนกรีตพิมพ์ลายหนา 5 ซม. (Stamp Concrete) (ลายและสีระบุภายหลัง)03 35 33 งานคอนกรีตพิมลาย