รายการวัสดุ วัสดุผนัง

Wall Material

รายการวัสดุผนัง

No.วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALSpecวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIALSpec
W-1ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (สำหรับภายนอก)04 21 13 ผนังก่ออิฐ
+
09 24 00 งานฉาบปูน ข้อ 2.1.1
ทำผิวฉาบบาง Skimcoat (ภายนอก) ทาสีน้ำอะคริลิค TOA รุ่น SuperShield แบบกึ่งเงากึ่งด้านสำหรับภายนอก หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง) 09 24 00 งานฉาบปูนผิวบาง ข้อ 2.1.4
+
09 91 00 งานทาสี
W-2ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (สำหรับภายใน)04 21 13 ผนังก่ออิฐ ทำผิวฉาบบาง Skimcoat (ภายใน) ทาสีน้ำอะคริลิค TOA รุ่น SuperShield Duraclean แบบด้าน สำหรับภายใน หรือเทียบเท่า(สีระบุภายหลัง) 09 91 00 งานทาสี
W-3ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (สำหรับภายนอก)04 21 13 ผนังก่ออิฐ ทำผิวฉาบบาง Skimcoat เสือเดคอร์ สี GY01 (ภายนอก) เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใสของ SKK Micron Guard S หรือเทียบเท่า
W-4ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ (สำหรับภายใน)04 21 13 ผนังก่ออิฐ ทาสีน้ำอะคริลิค TOA รุ่น SuperShield Duraclean แบบด้าน สำหรับภายใน หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)
W-5ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน เตรียมผิวสำหรับ งานกรุหิน ติดตั้งระบบเปียก04 21 13 ผนังก่ออิฐ กรุหินอ่อน(ครีมคอฟฟี่) เคลือบผิวด้วยน้ำยาเกรดซิลิโคน ชนิดใสของ SKK Micron Guard S หรือเทียบเท่า ติดตั้งหินด้วยกาวซีเมนต์ จระเข้เนเจอรัล สโตนเมท
W-6ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ เตรียมผิวปูนฉาบบาง Skimcoat สำหรับสีพ่นเท็กเจอร์ (สำหรับภายนอก)04 21 13 ผนังก่ออิฐ สีเท็กเจอร์เนื้อทรายสังเคราะห์ ชนิดคริลิค ทับหน้าด้วยสีน้ำอรีลิค ผลิตภัณฑ์ของ SKK (THAILAND) หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)
W-7.1ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน เตรียมผิวสำหรับงานกรุกระเบื้องห้องน้ำ04 21 13 ผนังก่ออิฐ กรุกระเบื้อง Homogeneous Tile (รุ่นและสีระบุภายหลัง) ปูเว้นร่อง 1-2 มม. พร้อมยาแนวสีเหมือนกระเบื้อง
W-7.2ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน เตรียมผิวสำหรับงานกรุกระเบื้องห้องน้ำ04 21 13 ผนังก่ออิฐ ปูกระเบื้อง Glazed Porcelain Tile (รุ่นและสีระบุภายหลัง) ปูเว้นร่อง 3-5 มม. พร้อมยาแนวสีเหมือนกระเบื้อง
W-8ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ เตรียมผิวปูนฉาบบาง Skimcoat สำหรับสีพ่นเท็กเจอร์ (สำหรับภายนอก)สีเท็กเจอร์เนื้อทรายสังเคราะห์ ชนิดคริลิค ทับหน้าด้วยสีน้ำอรีลิค ผลิตภัณฑ์ของ SKK (THAILAND) หรือเทียบเท่า (สีระบุภายหลัง)