ติดต่อเรา

admin@archconsole.com


ติดต่อนำตัวอย่างเข้าระบบ

รายละเอียดที่ต้องส่งมา
1. ชื่อ Brand ของผลิตภัณฑ์
2. ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์
3. ประเภทของวัสดุ
4. รูปถ่ายตัวอย่างวัสดุ
5. Link Web Site ที่ตรงกับรุ่นของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
6. ข้อมูลบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

ส่งมาที่ admin@archconsole.com
หัวข้อ Email : แจ้งลงทะเบียนข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดย ………(ชื่อบริษัท)

Submit Product Data
1. Product Brand Name
2. Product Model
3. Product Category (Etc. Floor Wall Roof)
4. Product Image
5. Link Website specific product
6. Company Information (Distributor in Thailand )

send to admin@archconsole.com
Subject : Product Registration from ………………(Company name)